Posts tagged with ‘quichotte’

  • L’exitosa producció quebeco-catalana de Don Quichotte dins del GREC

    Les companyies quebequeses Théâtre Sortie de Secours i Théâtre Pupulus Mordicus, juntament amb la companyia catalana GATARO, presenten una nova…