Cooltura Política

COOLTURA POLÍTICA

amb Anna Griera

Dimarts 19.30h  – Directe Facebook Live


Ara més que mai la política és rellevant i d’interès general i, per cobrir aquesta demanda hem creat i posat en marxa el programa Cooltura Política. No volíem fer un programa més i, per diferenciar-lo de la resta, cada programa el dediquem a un concepte.

L’eix principal del programa és un debat entre els diferents partits polítics que, en un principi, donarà veu a les joventuts polítiques. Són una figura molt implicada en la situació política actual i que, tanmateix, costa que se’ls cedeixi veu en els debats. A més, també donem la paraula als oients de CoolturaFM.

Envia’ns un mail a radio@coolturafm.com